Hướng Dẫn Sử Dụng Safe Mode Trên PS5 Đơn Giản Hiệu Quả

Giống với Windows chế độ Safe Mode trên PS5 giúp bạn sửa lỗi, update và cài đặt cấu hình khi PS5 bị lỗi ở trạng thái cơ bản nhất.

Hướng dẫn sử dụng Safe Mode trên PS5
Hướng dẫn – Thủ thuật

Safe Mode trên PS5 có thể làm được những gì ?

  •  Restart PS5
  •  Tùy chỉnh độ phân giải hiển thị.
  •  Update firmware cho PS5.
  •  Restore Settings khôi phục các tùy chỉnh trên PS5 về trạng thái ban đầu.
  •  Kiểm tra vấn đề trong cơ sở dữ liệu (Database) của PS5
  •  Reset PS5 (khôi phục PS5 về trạng thái ban đầu).
     
huong dan su dung safe mode tren ps5
Hướng Dẫn Sử Dụng Safe Mode Trên PS5 Đơn Giản Hiệu Quả 3

Các bước để truy cập Safe Mode PS5

Bước 1 (Tắt máy): nhấn giữ nút nguồn PS5 trong 3 giây cho đến khi đèn báo PS5 hiện lên cùng tiếp beep máy đã tắt hẳn.

Bước 2: Tiếp tục nhấn nhấn giữ nút nguồn cho đến khi nghe tiếng beep thứ hai sau 7s.

Bước 3 (Safe Mode): Kết nối DualSense qua cáp USB và nhấn nút PS 

Chú ý:

  • Nên backup dữ liệu trên PS5 trước khi truy cập một số tác vụ ở Safe Mode ví dụ như factory reset.
  • Tắt nguồn, rút dây, đợi trong khoảng 5 phút và thử lại nếu như không thể truy cập Safe Mode 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart