Tượng

Là mô hình của các nhân vật trong video, được làm tinh xảo nhưng không có khả năng thay đổi tư thế.

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Scroll to Top