Hướng dẫn sử dụng Safe Mode trên PS5

Hướng dẫn sử dụng Safe Mode trên PS5 Giống với Windows chế độ Safe Mode trên PS5 giúp bạn sửa lỗi, update và cài đặt cấu hình khi PS5 bị lỗi ở trạng thái cơ bản nhất. Safe Mode trên PS5 có thể làm được những gì ?  Restart PS5  Tùy chỉnh độ phân giải …

Hướng dẫn sử dụng Safe Mode trên PS5 Read More »