Chọn game đúng tuổi

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH CHỌN GAME ĐÚNG TUỔI CHO CON CHÁU Ở NHÀ: CÁC TRÒ CHƠI DÁN NHÃN 15+, 18+…. DỰA VÀO ĐÂU VÀ TIÊU CHÍ NÀO? Tùy mỗi quốc gia phát hành mà game sẽ được dán nhãn độ tuổi khác nhau. Cũng giống như phim ảnh, tuy có chuẩn quốc tế chung, nhưng …

Chọn game đúng tuổi Read More »