Xbox Series X|S

Xbox Series X và Xbox Series S (gọi chung là Xbox Series X/S) là máy chơi trò chơi điện tử gia đình do bởi Microsoft phát triển. Cả hai đều phát hành ngày 10 tháng 11 năm 2020, là thế hệ thứ tư của dòng Xbox, kế nhiệm dòng Xbox One.

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Scroll to Top