Nintendo Switch

Nintendo Switch là một máy chơi trò chơi điện tử video lai, với hệ thống chính bao gồm thân máy, đế và hai bộ điều khiển Joy-Con. Mặc dù nó là một hệ máy lai, Fils-Aimé nói rằng Switch là “một hệ máy chơi trò chơi điện tử tại gia mà bạn có thể mang theo khi di chuyển”.

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Scroll to Top