Kinh Nghiệm

Chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết về games

Playstion vs Xbox | Console mới nào tốt hơn?

Playstion vs Xbox | Console mới nào tốt hơn?

Playstion vs Xbox | Console mới nào tốt hơn? Thời điểm cuối năm đang đến rất nhanh, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phát hành những bảng điều khiển thay đổi ngành này. Cả Sony và Microsoft đều giữ rất chặt chẽ về giá cả và ngày phát hành và cả hai dường như đang …

Playstion vs Xbox | Console mới nào tốt hơn? Read More »

Chia sẻ:
Shopping Cart
Scroll to Top